Cad is Éire ar son na hÚcráine ann?

Ireland for Ukraine was a united response from Irish media organisations to harness the generosity of the Irish public and ensure it reaches those who need it most.

An t-údar go bhfuilimid á dhéanamh seo

Tá foréigean agus scrios ag fágáil drochbhail ar na mílte daoine san Úcráin. Tá gá práinneach le cúnamh éigeandála a chur ar fáil sa tír. 

De réir mar a thagann na mílte teifeach go hÉirinn, tá tacaíocht phráinneach ag teastáil uathu anseo freisin i dtaobh dídine agus riachtanais riachtanacha.

Tá an-cháil ar mhuintir na hÉireann as a bhflaithiúlacht nuair is mó a dteastaíonn sí. Ach ó tharla go leor guthanna agus foinsí eolais iomaíocha ann tá sé deacair an bealach is fearr le cúnamh a thabhairt a dhéanamh amach. 

Is mar sin atá comhghuaillíocht d’eagraíochtaí meán cumarsáide in Éirinn tagtha le chéile chun labhairt le haon ghuth amháin. Is ionann Éire ar son na hÚcráine agus dícheall i gcomhar chun airgead a bhailiú agus an t-airgead sin a chur ar fáil chun an tionchar is mó a bhaint amach. Mar beimid ábalta níos mó a bhaint amach trí bheith ag obair as lámha a chéile. 

Mar a oibríonn sé

From digital to print, radio to TV, media outlets have come together to raise awareness of the Ireland for Ukraine campaign. Our role is to ensure that members of the public who want to help Ukraine can do so knowing that their donation is secure, accountable and making a real difference. All donations go into an account managed by the Community Foundation for Ireland, which has been working for 21 years to ensure that charitable donations are having a

real impact. The Community Foundation will distribute all funds raised to a coalition of charities working to help those affected by the war in Ukraine. So that you can give secure in the knowledge that your donation is helping those who need it most.

Cá háit go díreach a n-úsáidfear mo thabhartas?

Rachaidh gach tabhartas isteach i gciste arna bhainistiú ag Community Foundation for Ireland. Ón gciste sin, leithdháilfear 50% ar ár gcomhpháirtithe carthanachta atá ag obair ar an talamh san Úcráin. Leithdháilfear an 50% eile ar charthanachtaí agus ar ghrúpaí pobail atá ag obair chun tacú le teifigh na géarchéime seo anseo in Éirinn, ar bhonn deontais.  Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoinar gcomhpháirtithe carthanachta anseo Cuidigh leis an Úcráin ar an talamh – Éire ar son na hÚcráine, agus tuilleadh faoin gciste CFI chun cuidiú le teifigh ó ghéarchéim na hÚcráine anseo Cuidigh le Teifigh na hÚcráine in Éirinn – Éire ar son na hÚcráine

Which media organisations were involved in Ireland for Ukraine?

Tá am foirne, spás fógraíochta agus acmhainní eile tugtha ag na heagraíochtaí meán cumarsáide seo chun an feachtas Éire ar son na hÚcráine a chur i dtoll a chéile agus a sheachadadh:

· RTÉ

· Virgin Media Television

· TG4

· SKY Ireland

· The Journal

· The Currency

· DMG Media

· Radiocentre

· IBI

· Mediahuis

· The Anglo-Celt

· The Meath Chronicle

· The Connaught Telegraph

· The Westmeath Independent

· The Westmeath Examiner

· The Connacht Tribune and City Tribune

· The Donegal News

· The Tuam Herald

· The Clare Champion

· The Northern Standard

· The Southern Star

· The Munster Express

· The Nenagh Guardian

· The Mayo News

Tá tacaíocht tugtha ag Publicis agus Green Room Media don fheachtas seo trí shainiúlacht fhísiúil agus sócmhainní feachtais a chur ar fáil ar bhonn pro bono:

Revolut were a donations partner to this campaign and 100% of all donations will go to the charity.