Cad is Éire ar son na hÚcráine ann?

Is ionann Éire ar son na hÚcráine agus freagra i gcomhar ó eagraíochtaí meán cumarsáide na hÉireann chun leas a bhaint as flaithiúlacht mhuintir na hÉireann agus a chinntiú go bhfaighidh na daoine is mó a dteastaíonn an fhlaithiúlacht sin uathu í.

An t-údar go bhfuilimid á dhéanamh seo

Tá foréigean agus scrios ag fágáil drochbhail ar na mílte daoine san Úcráin. Tá gá práinneach le cúnamh éigeandála a chur ar fáil sa tír. 

De réir mar a thagann na mílte teifeach go hÉirinn, tá tacaíocht phráinneach ag teastáil uathu anseo freisin i dtaobh dídine agus riachtanais riachtanacha.

Tá an-cháil ar mhuintir na hÉireann as a bhflaithiúlacht nuair is mó a dteastaíonn sí. Ach ó tharla go leor guthanna agus foinsí eolais iomaíocha ann tá sé deacair an bealach is fearr le cúnamh a thabhairt a dhéanamh amach. 

Is mar sin atá comhghuaillíocht d’eagraíochtaí meán cumarsáide in Éirinn tagtha le chéile chun labhairt le haon ghuth amháin. Is ionann Éire ar son na hÚcráine agus dícheall i gcomhar chun airgead a bhailiú agus an t-airgead sin a chur ar fáil chun an tionchar is mó a bhaint amach. Mar beimid ábalta níos mó a bhaint amach trí bheith ag obair as lámha a chéile. 

Mar a oibríonn sé

Tá idir eagraíochtaí meán cumarsáide digiteacha agus clódóireachta, raidió agus teilifíse tagtha le chéile chun feasacht a ardú maidir leis an bhfeachtas Éire ar son na hÚcráine. Is é an ról atá againn ná a chinntiú go mbeidh baill den phobal ar mhaith leo cuidiú leis an Úcráin ábalta sin a dhéanamh agus fios acu go bhfuil a dtabhartas slán, freagrach agus ag déanamh difear ceart.  Rachaidh na tabhartais ar fad isteach i gcuntas arna bhainistiú ag Community Foundation for Ireland, a bunaíodh 21 bliain ó shin chun a chinntiú go bhfuil tabhartais charthanachta ag imirt tionchar ceart. Déanfaidh The Community Foundation an t-airgead ar fad a bhaileofar a dháileadh ar chomhghuaillíocht carthanachtaí atá ag obair le chéile chun cuidiú leosan a bhfuil tionchar ag an gcogadh san Úcráin orthu. Chun go mbeidh tú ábalta airgead a thabhairt agus fios maith agat go bhfuil do thabhartas ag cuidiú leosan is mó a bhfuil sé ag teastáil uathu.

Cá háit go díreach a n-úsáidfear mo thabhartas?

Rachaidh gach tabhartas isteach i gciste arna bhainistiú ag Community Foundation for Ireland. Ón gciste sin, leithdháilfear 50% ar ár gcomhpháirtithe carthanachta atá ag obair ar an talamh san Úcráin. Leithdháilfear an 50% eile ar charthanachtaí agus ar ghrúpaí pobail atá ag obair chun tacú le teifigh na géarchéime seo anseo in Éirinn, ar bhonn deontais.  Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoinar gcomhpháirtithe carthanachta anseo Cuidigh leis an Úcráin ar an talamh – Éire ar son na hÚcráine, agus tuilleadh faoin gciste CFI chun cuidiú le teifigh ó ghéarchéim na hÚcráine anseo Cuidigh le Teifigh na hÚcráine in Éirinn – Éire ar son na hÚcráine

Na heagraíochtaí meán cumarsáide atá páirteach in Éire ar son na hÚcráine

Tá am foirne, spás fógraíochta agus acmhainní eile tugtha ag na heagraíochtaí meán cumarsáide seo chun an feachtas Éire ar son na hÚcráine a chur i dtoll a chéile agus a sheachadadh:

· RTÉ

· Virgin Media Television

· TG4

· SKY Ireland

· The Journal

· The Currency

· DMG Media

· Radiocentre

· IBI

· Mediahuis

· The Anglo-Celt

· The Meath Chronicle

· The Connaught Telegraph

· The Westmeath Independent

· The Westmeath Examiner

· The Connacht Tribune and City Tribune

· The Donegal News

· The Tuam Herald

· The Clare Champion

· The Northern Standard

· The Southern Star

· The Munster Express

· The Nenagh Guardian

· The Mayo News

Tá tacaíocht tugtha ag Publicis agus Green Room Media don fheachtas seo trí shainiúlacht fhísiúil agus sócmhainní feachtais a chur ar fáil ar bhonn pro bono:

Tá Revolut ina chomhpháirtí tabhartas maidir leis an bhfeachtas seo agus tá a chuid táillí féin tarscaoilte aige maidir leis na tabhartais go léir a dhéantar chuig Éire ar son na hÚcráine.